dla kotów_kulkowo                 dla psa_kulkowo                 poduszki ciastka_kulkowo                 dla hodowców_kulkowo                 weigt pulling_kulkowo

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy i zwroty

a). Zgodnie z zapisami ustawy  (z dnia 30 maja 2014 roku)  o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. z dnia 24.06.2014, poz 827), Kupujący ma prawo odstąpić od umowy i zrezygnować z towaru kupionego w sklepie KULKOWO bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia. W zakładkach informacyjnych znajduje się formularz odstąpienia od umowy  oraz  pouczenie o odstąpieniu od umowy.

b). Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu wyrobów zgodnie z cennikiem operatora pocztowego.

c). Jeżeli Kupujący nie potwierdzi otrzymania zamówionych wyrobów, jest ono uznawane za odebrane po 7 dniach od wysłania zamówienia. Chęć zwrotu zakupionego towaru kupujący zgłasza wysyłając wiadomość email, zawierającą formularz odstąpienia od umowy, na adres  sklep.kulkowo@gmail.com .

d). Kupujący zobowiązany jest do przesłania zwracanego towaru, który powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem, na adres podany niniejszym regulaminie.  Zwrot zostaje uznany w całości wówczas, gdy odesłany towar jest w stanie niezmienionym,  jest kompletny,  nie uszkodzony i nie nosi jakichkolwiek śladów użytkowania. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeśli do zamówienia został wystawiony dowód sprzedaży, należy go odesłać wraz z towarem.

e). Zwracany towar powinien zostać odesłany przesyłką rejestrowaną (listem poleconym lub paczką).

f). Zabrania się odsyłania towaru przesyłką "za pobraniem", towar wysłany w ten sposób nie zostanie odebrany.  Po otrzymaniu towaru sklep KULKOWO potwierdza (za pośrednictwem poczty elektronicznej) fakt otrzymania przesyłki i  gwarantuje zwrot wartości zamówienia w ciągu 14 dni roboczych przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. W przypadku wyboru sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przez sklep, KULKOWO nie jest zobowiązane do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

g). Zgodnie z art.38 ust.3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów zwrotowi nie podlega towar wykonany na zamówienie indywidualne Kupującego oraz taki, który na jego życzenie został w jakikolwiek sposób zmodyfikowany (zmiana wymiarów, koloru, dostosowanie wyrobów do indywidualnych potrzeb klienta, wytworzony według specyfikacji klienta).

h). Klient przyjmuje do wiadomości, że wyroby oferowane przez KULKOWO są wytwarzane ręcznie co pociąga za sobą konsekwencje odnośnie specyfiki wykonania poszczególnych wyrobów. Ręczne wytwarzanie powoduje, że wyroby nie są identyczne, nawet jeżeli są wykonywane według tych samych wzorów i wykrojów. Zwyczajne konsekwencje ręcznego wytwarzania wyrobów należą do ich natury i nie są uznawane za wady fizyczne wyrobów.

Reklamacje i rękojmia

a). W przypadku kiedy Kupujący, po otrzymaniu towaru, stwierdzi w nim jakiekolwiek wady lub niezgodność towaru z zamówieniem, ma prawo do jego reklamacji. Jeżeli Klient nie potwierdzi otrzymania zamówienia, jest ono uznawane jako odebrane po 7 dniach od daty wysłania zamówienia.

b). Reklamację należy zgłosić  wysyłając wiadomość na adres sklep.kulkowo@gmail.com, w której należy m.in. zamieścić dokładny opis wady oraz roszczenia Kupującego.  Reklamacja  będzie rozpatrzona w terminie do 14 dni .

c). Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Kupujący musi odesłać zwracany towar, który powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem, na adres  podany w niniejszym regulaminie.

d). Zwracany towar powinien zostać odesłany przesyłką rejestrowaną (listem poleconym lub paczką). Zabrania się odsyłania towaru przesyłką "za pobraniem", towar wysłany w ten sposób nie zostanie odebrany.

e). Sklep Kulkowo zwraca uwagę na fakt, iż poszczególne partie towaru mogą się różnić odcieniem od widocznego na zdjęciu (co wynika z różnych ustawień monitorów)  i nie jest to wada towaru. Prosimy również o dokładnie sprawdzanie wymiarów zamawianych produktów.

f). W przypadku reklamacji z tytułu wadliwego produktu sklep KULKOWO  zobowiązuje  się naprawić reklamowany produkt, wymienić go na podobny lub na inny, wybrany przez Kupującego. W przypadku reklamacji z tytułu niezgodności towaru z zamówieniem sklep KULKOWO  wymieni reklamowany produkt na właściwy, zgodny z opisem oraz zdjęciami.  Jeżeli naprawa lub wymiana jest niemożliwa, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów.  W takim wypadku sklep KULKOWO  zobowiązuje się zwrócić Kupującemu równowartość ceny towaru wraz z kosztem wysyłki.

g). Rzeczywiste kolory przedmiotów mogą odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach. Może to wynikać z indywidualnych ustawień i kalibracji kolorów monitora  w związku z czym reklamacje z tego tytułu nie będą rozpatrywane.

h). Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub śladów otwierania. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej Protokołu Reklamacji zawierającego, który powinien zawierać  opis powstałych uszkodzeń. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie ich odbioru listonoszowi/kurierowi lub pracownikom Poczty. Kupujący zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem doręczyciela (na protokole wymagany jest podpis doręczyciela) i niezwłocznie zgłosić reklamację wysyłając wiadomość na adres sklep.kulkowo@gmail.com. Tylko posiadając Protokół Reklamacji  Sprzedający może domagać się odszkodowania od spedytora (Poczty Polskiej, kuriera), dlatego reklamacje z tytułu uszkodzonej przesyłki nie będą rozpatrywane, jeśli nie zostanie spisany Protokół Reklamacji. Protokół reklamacji należy odesłać wraz z reklamowanymi produktami na adres  podany niniejszym regulaminie.

i). KULKOWO  nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie przesyłki przez spedytora. W przypadku nie otrzymania przesyłki Kupujący musi zgłosić ten fakt wysyłając wiadomość na adres sklep.kulkowo@gmail.com . Reklamację z tytułu nie otrzymania przesyłki należy zgłosić po upłynięciu 14 dni od daty jej wysłania przez Sprzedającego. W przypadku Poczty Polskiej nadawca może zgłosić reklamację po upływie 14 dni od daty wysłania przesyłki. Operator pocztowy rozpatruje reklamację zgodnie ze swoimi procedurami, w przypadku Poczty Polskiej może ono trwać do 30 dni. Po potwierdzeniu zaginięcia przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, Kupującemu zwracana jest płatność dokonana za zamówienie (koszty towaru + koszty przesyłki). Termin rozpatrzenia zaginięcia
przesyłki zależy od regulaminu operatora pocztowego.

j). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

k). Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany wyrób ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl