dla kotów_kulkowo                 dla psa_kulkowo                 poduszki ciastka_kulkowo                 dla hodowców_kulkowo                 weigt pulling_kulkowo

Regulamin sklepu KULKOWO

Regulamin sklepu KULKOWO

 

Regulamin sklepu internetowego www.kulkowo.pl prowadzonego przez firmę BroomArt Anna Poloczek z siedzibą przy Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów. NIP: 6271632264REGON: 276412763

1.Składanie zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

a).  Przed dokonaniem pierwszych zakupów należy się zarejestrować podając swoje dane adresowe oraz kontaktowe (niezbędne w przypadku ewentualnych problemów z realizacją zamówienia oraz w celu potwierdzenia otrzymania wpłaty na konto).

b). Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok (chyba, że wystąpią problemy z prawidłowym działaniem strony www.kulkowo.pl).

c). Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu zamówienia, przez Kupującego, w sklepie internetowym KULKOWO. 

d). Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

e). Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sklep KULKOWO Kupującemu stosownej wiadomości e-mail, na adres poczty elektronicznej podany w trakcie rejestracji, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą.

f). Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie sklepu KULKOWO oraz przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu KULKOWO.

2. Ceny wyrobów, koszty transportu, wysyłka.

a). Ceny wyrobów zamieszczone na stronie Sklepu KULKOWO podane są w złotych polskich i zawierają podatki.

b). O całkowitej cenie wyrobu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za opakowanie, transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany na stronie sklepu KULKOWO w trakcie składania Zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się umową sprzedaży.

c).Cena kosztów transportu jest wyższa niż cena zamieszczona w cennikach operatorów pocztowych, ponieważ zawiera koszty opakowania ochronnego, które nie są wliczone w ceny towarów.

d). Sklep KULKOWO zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów do oferty oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

e). 1. Płatności dokonać należy na rachunek bankowy sklepu: mBank 31 1140 2004 0000 3502 7458 8227. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia podany w wiadomości email potwierdzającej złożenie zamówienia.

2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej PayU, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A. W przypadku płatności przelewem natychmiastowym/kartą płatniczą zwrot środków nastąpi na rachunek podpięty do w/w metody.

f). W przypadku niedokonania wpłaty w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia zostanie ono anulowane (chyba że uzgodniono inny termin drogą mailową).

g). Wszystkie zamówienia wysyłane są przesyłkami oraz paczkami poleconymi za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej najczęściej w ciągu 4-6 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. W przypadku zamówień personalizowanych (obroże, szelki szyte na miarę, hafty z logo, indywidualne napisy, wyroby na indywidualne zamówienie) termin realizacji wydłuża się do 14 dni roboczych. Wszystkie wyroby w KULKOWIE wykonywane są ręcznie od podstaw. Ponieważ realizację zamówienia zaczynamy w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie , w niektórych przypadkach (trudna dostępność materiałów do wykonania danego wyrobu, duża ilość zamówień, duże zamówienie, duży stopień trudności wykonania wyrobu) termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.

3. Odstąpienie od umowy i zwroty

a). Zgodnie z zapisami ustawy  (z dnia 30 maja 2014 roku)  o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. z dnia 24.06.2014, poz 827), Kupujący ma prawo odstąpić od umowy i zrezygnować z towaru kupionego w sklepie KULKOWO bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia. W zakładkach informacyjnych znajduje się oświadczenie o odstąpieniu od umowy  oraz  pouczenie o odstąpieniu od umowy.

b). Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu wyrobów zgodnie z cennikiem operatora pocztowego.

c). Jeżeli Kupujący nie potwierdzi otrzymania zamówionych wyrobów, jest ono uznawane za odebrane po 7 dniach od wysłania zamówienia. Chęć zwrotu zakupionego towaru kupujący zgłasza wysyłając wiadomość email, zawierającą oświadczenie o odstąpieniu od umowy, na adres  sklep.kulkowo@gmail.com .

d). Kupujący zobowiązany jest do przesłania zwracanego towaru, który powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem, na adres podany niniejszym regulaminie.  Zwrot zostaje uznany w całości wówczas, gdy odesłany towar jest w stanie niezmienionym,  jest kompletny,  nie uszkodzony i nie nosi jakichkolwiek śladów użytkowania. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeśli do zamówienia został wystawiony dowód sprzedaży, należy go odesłać wraz z towarem.

e). Zwracany towar powinien zostać odesłany przesyłką rejestrowaną (listem poleconym lub paczką).

f). Zabrania się odsyłania towaru przesyłką "za pobraniem", towar wysłany w ten sposób nie zostanie odebrany.  Po otrzymaniu towaru sklep KULKOWO potwierdza (za pośrednictwem poczty elektronicznej) fakt otrzymania przesyłki i  gwarantuje zwrot wartości zamówienia w ciągu 14 dni roboczych przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. W przypadku wyboru sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przez sklep, KULKOWO nie jest zobowiązane do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

g). Zgodnie z art.38 ust.3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów zwrotowi nie podlega towar wykonany na zamówienie indywidualne Kupującego oraz taki, który na jego życzenie został w jakikolwiek sposób zmodyfikowany (zmiana wymiarów, koloru, dostosowanie wyrobów do indywidualnych potrzeb klienta, wytworzony według specyfikacji klienta).

h). Klient przyjmuje do wiadomości, że wyroby oferowane przez KULKOWO są wytwarzane ręcznie co pociąga za sobą konsekwencje odnośnie specyfiki wykonania poszczególnych wyrobów. Ręczne wytwarzanie powoduje, że wyroby nie są identyczne, nawet jeżeli są wykonywane według tych samych wzorów i wykrojów. Zwyczajne konsekwencje ręcznego wytwarzania wyrobów należą do ich natury i nie są uznawane za wady fizyczne wyrobów.

4. Reklamacje i rękojmia

a). W przypadku kiedy Kupujący, po otrzymaniu towaru, stwierdzi w nim jakiekolwiek wady lub niezgodność towaru z zamówieniem, ma prawo do jego reklamacji. Jeżeli Klient nie potwierdzi otrzymania zamówienia, jest ono uznawane jako odebrane po 7 dniach od daty wysłania zamówienia.

b). Reklamację należy zgłosić  wysyłając wiadomość na adres sklep.kulkowo@gmail.com, w której należy m.in. zamieścić dokładny opis wady oraz roszczenia Kupującego.  Reklamacja  będzie rozpatrzona w
terminie do 14 dni .

c). Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Kupujący musi odesłać zwracany towar, który powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem, na adres  podany w niniejszym regulaminie.

d). Zwracany towar powinien zostać odesłany przesyłką rejestrowaną ( listem poleconym lub paczką). Zabrania się odsyłania towaru przesyłką "za pobraniem", towar wysłany w ten sposób nie zostanie odebrany.

e). Sklep Kulkowo zwraca uwagę na fakt, iż poszczególne partie towaru mogą się różnić odcieniem od
widocznego na zdjęciu (co wynika z różnych ustawień monitorów)  i nie jest to wada towaru. Prosimy również o dokładnie sprawdzanie wymiarów zamawianych produktów.

f). W przypadku reklamacji z tytułu wadliwego produktu sklep KULKOWO  zobowiązuje  się naprawić reklamowany produkt, wymienić go na podobny lub na inny, wybrany przez Kupującego. W przypadku reklamacji z tytułu niezgodności towaru z zamówieniem sklep KULKOWO  wymieni reklamowany produkt na właściwy, zgodny z opisem oraz zdjęciami.  Jeżeli naprawa lub wymiana jest niemożliwa, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów.  W takim wypadku sklep KULKOWO  zobowiązuje się zwrócić Kupującemu równowartość ceny towaru wraz z kosztem wysyłki.

g). Rzeczywiste kolory przedmiotów mogą odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach. Może to wynikać z indywidualnych ustawień i kalibracji kolorów monitora  w związku z czym reklamacje z tego tytułu nie będą rozpatrywane.

h). Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub śladów otwierania. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej Protokołu Reklamacji zawierającego, który powinien zawierać  opis powstałych uszkodzeń. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie ich odbioru listonoszowi/kurierowi lub pracownikom Poczty. Kupujący zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem doręczyciela (na protokole wymagany jest podpis doręczyciela) i niezwłocznie zgłosić reklamację wysyłając wiadomość na adres sklep.kulkowo@gmail.com. Tylko posiadając Protokół Reklamacji  Sprzedający może domagać się odszkodowania od spedytora (Poczty Polskiej, kuriera), dlatego reklamacje z tytułu
uszkodzonej przesyłki nie będą rozpatrywane, jeśli nie zostanie spisany Protokół Reklamacji. Protokół reklamacji należy odesłać wraz z reklamowanymi produktami na adres  podany niniejszym regulaminie.

i). KULKOWO  nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie przesyłki przez spedytora. W przypadku nie otrzymania przesyłki Kupujący musi zgłosić ten fakt wysyłając wiadomość na adres sklep.kulkowo@gmail.com . Reklamację z tytułu nie otrzymania przesyłki należy zgłosić po upłynięciu 14 dni od daty jej wysłania przez Sprzedającego. W przypadku Poczty Polskiej nadawca może zgłosić reklamację po upływie 14 dni od daty wysłania przesyłki. Operator pocztowy rozpatruje reklamację zgodnie ze swoimi procedurami, w przypadku Poczty Polskiej może ono trwać do 30 dni. Po potwierdzeniu zaginięcia przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, Kupującemu zwracana jest płatność dokonana za zamówienie (koszty towaru + koszty przesyłki). Termin rozpatrzenia zaginięcia
przesyłki zależy od regulaminu operatora pocztowego.

j). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

k). Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany wyrób ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

5. Postanowienia dotyczące Kupujących i Usługobiorców nie będących konsumentami

a). Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

b). W wypadku Kupujących nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od
wybranego przez Kupującego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

c). Z chwilą wydania przez Sprzedawcę zamówionego towaru przewoźnikowi na Kupującego, nie będącego konsumentem, przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

d). W razie przesłania zamówionego towaru do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

e). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wyroby wobec Kupującego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

f). W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

g). Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Kupującego nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Kupującego nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie
ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Kupującego nie będącego konsumentem.

h). Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Kupującym/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

6. Dane osobowe i polityka prywatności

a). Szczegółowe  informacje dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zawarte są w zakładce Polityka Prywatności.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl